Możliwości rozrywki kiedyś i dziś – co się zmieniło i w jaki sposób wykorzystać najnowsze technologie?

rozrywka XXI wieku

Dwudziesty pierwszy wiek posiada co niemiara oczywistych wad (skażenia środowiska, pęd za zarobkiem, choroby cywilizacyjne, konflikty zbrojne), niemniej jednak tak właściwie – czy ktoś pragnąłby się zamienić i wrócić do tego, co było kiedyś?

Nowoczesna szkoła – jakiego rodzaju urządzenia musi posiadać placówka oświatowa godna XXI stulecia?

szkoła

W przeszłości do przeprowadzenia zajęć w szkole wystarczyła tablica, kreda oraz ewentualnie kilka pomocy naukowych w postaci na przykład map na lekcjach geografii bądź cyrkla na matematyce. Świat jednakże błyskawicznie się zmienia, postęp technologiczny wydaje się niebywały, skutkiem tego zmieniać się powinny także placówki edukacyjne.

Ery w sztuce i oświacie - barok i odrodzenie

Sztuka nowoczesna jest kierunkiem, który pobiera inspiracje z wieków ubiegłych. Wielu twórców własne twórczości bazuje na kapitalnych stwórcach takich jak na przykład Picasso. Możliwości jakie daje obecna technologia oraz rozwój technologii komputerowej zezwalają skonstruować dzieła na miarę kapitalnych artystów.

Twórczość bizantyjska i kultura starożytnego Rzymu oraz Grecji

Sztuka bizantyjska jest połączeniem sztuki greckiej i rzymskiej, wywodzi się z zamierzchłej sztuki starochrześcijańskiej. Właściwością reprezentatywną jest bogactwo dekoracji. Rozwój tej sztuki ma prężne więzi z polityką cesarstwa bizantyjskiego.

Strony