Ery w sztuce i oświacie - barok i odrodzenie

Sztuka nowoczesna jest kierunkiem, który pobiera inspiracje z wieków ubiegłych. Wielu twórców własne twórczości bazuje na kapitalnych stwórcach takich jak na przykład Picasso. Możliwości jakie daje obecna technologia oraz rozwój technologii komputerowej zezwalają skonstruować dzieła na miarę kapitalnych artystów.

Twórczość bizantyjska i kultura starożytnego Rzymu oraz Grecji

Sztuka bizantyjska jest połączeniem sztuki greckiej i rzymskiej, wywodzi się z zamierzchłej sztuki starochrześcijańskiej. Właściwością reprezentatywną jest bogactwo dekoracji. Rozwój tej sztuki ma prężne więzi z polityką cesarstwa bizantyjskiego.

Strony