Twórczość bizantyjska i kultura starożytnego Rzymu oraz Grecji

Sztuka bizantyjska jest połączeniem sztuki greckiej i rzymskiej, wywodzi się z zamierzchłej sztuki starochrześcijańskiej. Właściwością reprezentatywną jest bogactwo dekoracji. Rozwój tej sztuki ma prężne więzi z polityką cesarstwa bizantyjskiego.

Kształtowane jest przez chrześcijaństwo. Zaspokaja potrzeby władz świeckich i prezentuje kult dworski. Koronnym miejscem rozwoju tej sztuki był Konstantynopol, a swoim obrębie objęła pełną Grecję. Sztuka bizantyjska najwięcej swoich specyficznych elementów ma w malarstwie, rzemiośle i architekturze. Jednym z ciekawych przykładów tej sztuki jest Kościół Hagia Sophia, w Konstantynopolu, jaki prezentuje popularne elementy takie jak: koła, kwadraty, krucyfiksy greckie, lub ośmioboki.

 

Sztuka antycznej Grecji

 

Sztuka starożytnej Grecji przypada na wiek X i XI przed współczesną erą. Stanowi przejściowy element do sztuki archaicznej. To, co było słynne w dawnym czasie to rzeźby. Najogromniejsze dzieła powstały za czasów Peryklesa. Odznaczały się prostotą. Do kultowych dzieł można zakwalifikować posągi Kuros z Wyspy Melos, Amazonki, Dyskobola, czy Grupy Laokona. Rzeźbiarze pokazywali naturalność i prawdziwość osób pozujących nie tylko w ruchu, jakkolwiek oraz w spoczynku. Potrzebowali ukazać rzeczywiste odniesienie do człowieka. Modnymi rzeźbiarzami byli przede wszystkim grecy. Takie popularności jak Fidiasz, Lizyp, Praksyteles odnieśli w ówczesnych latach duże osiągnięcia rzeźbiarskie. Też malarstwo zasłynęło swoimi dziełami. Niezmiernie często malowano wzory na wazach wypalanych w piecu. Naczynia te służyły nie wyłącznie do powszedniego użytku, jakkolwiek oraz także na uroczystości. Charakterystyczne wazy to te, które są wykonane na czerwonym tle z czarna dekoracją oraz detale brązowe bądź też purpurowe. O wiele w następnej kolejności technologia ta zmieniła się i kompozycje malowano odwrotnie.

 

Sztuka dawnego Rzymu

 

Kunszt starożytnego Rzymu przypada na okres V i VI wieku przed aktualną epoką. Mieścił całą Italię. Rzymianie zostali nazwani geniuszami architektury. Używali do swoich obiektów łuki. Atrakcyjne budowle jak Panteon, Koloseum, Bazylika są znane do dziś ze swojej świetności oraz licznych szczegółów architektonicznych. Rzeźby powstawały na podstawie greckich schematów. Naśladowali ich w dziedzinie kultury, zabytków, malarstwa. Rzeźba spełniała dla nich istotną rolę. Wywoływała uczczenie danej osoby, która zasłużyła się czymś wybitnym dla kraju. Przykładami takich posagów są cesarz Oktawian August lub Marek Aureliusz. Inną formą są również płaskorzeźby. Odtwarzają one w szczegółach istotne wydarzenia historyczne. Jednym z takich reliefów jest ołtarz na Polu Marsowym. Jeśli chodzi o malarstwo to było ono ozdobą domów, obiektów, warsztatów pracy. Stosowano w nich style pompejańskie, innymi słowy rozmaitego typu pejzaże, motywy architektoniczne, sceny na tle krajobrazu. Obrazy były barwne, a górowały tam kolory białe, żółte, czerwone i zielone.