BIZANCJUM

Twórczość bizantyjska i kultura starożytnego Rzymu oraz Grecji

Sztuka bizantyjska jest połączeniem sztuki greckiej i rzymskiej, wywodzi się z zamierzchłej sztuki starochrześcijańskiej. Właściwością reprezentatywną jest bogactwo dekoracji. Rozwój tej sztuki ma prężne więzi z polityką cesarstwa bizantyjskiego.