Ery w sztuce i oświacie - barok i odrodzenie

Sztuka nowoczesna jest kierunkiem, który pobiera inspiracje z wieków ubiegłych. Wielu twórców własne twórczości bazuje na kapitalnych stwórcach takich jak na przykład Picasso. Możliwości jakie daje obecna technologia oraz rozwój technologii komputerowej zezwalają skonstruować dzieła na miarę kapitalnych artystów.

Trzeba jednak pamiętać, że sztuka oraz szczegóły przejawu ludzkiego wyczucia atrakcyjna to nie jedynie współczesność - to zwłaszcza historia oraz poprzednie okresy.

 

Sztuka barokowa

 

Sztuka barokowa przysługuje na wiek XVIII. We Włoszech pojawiły się jej pierwsze symptomy. Rzym stał się punktem, w jakim miejscu rozpoczęli przybywać renomowani malarze i rzeźbiarze. Barok to czas w jakim sztuka była mocno powiązana z Kościołem. Ujawniała ona założenia ruchu katolickiego, a też wojnę z protestantyzmem. Sztuka barokowa charakteryzuje się dramatem połączonym w jeden skład wspólnie z malarstwem, rzeźbą, architekturą, a także muzyką.

Taki rezultat można na przykład zobaczyć w kościele św. Piotra w Rzymie. W sztuce używało się elementy kolumn, frontonów, czy łuków. Ich delikatne skrzywienia sprawiały obraz dynamizmu, ruchu i nieszczęścia. Jednym z najbardziej słynnych ludzi sztuki kwiecistej był Michelangelo Merisi da Caravaggio. Był to malarz, jaki swą twórczością zajmował się do 1606 roku. Mimo trudnego życia które posiadał, tworzył on niesamowite twórczości, pełne dramatyzmu oraz uczuć. Do jego wzorcowych obrazów należą: „Powołanie św. Mateusza” oraz „Nawrócenie św. Pawła”. Artysta malarz ten wykorzystywał w własnych dziełach postury zwykłych ludzi, prezentując ich autentyczność.

 

Odrodzenie

 

Sztuka renesansu urodziła się we Włoszech. Znamionowały ją elementy antyczne, powielane antyczne wzory, które były natchnieniem dla stwórców. Nawet jego rola stała się znacząca oraz potrzebna. Twórca stał się jednostką, która miała gigantyczne pole do popisu, aby zmienić lico kultury, skutkiem tego szanowano go za to. Początek sztuki renesansu przysługuje na wiek XV. Przejawem jego pociągająca była harmonia i prostota. Wybitnie szybko się ona rozwinęła, albowiem ludzie bogaci entuzjastycznie kupowali jej dzieła pozwalając na wzrost popularności tej dziedziny kultury. Najpopularniejszą postacią rozkwitu malarstwa był Leonardo da Vinci, wybitny twórca i bystry filozof. To on wprowadził do obrazu postaci układ symetryczny w postaci trójkąta równobocznego. Jego dzieła są legendarne na całym świecie.

 

Największy wpływ na sztukę renesansową mieli prócz Leonarda da Vinci także Michał Anioł i Rafael. Dwaj ostatni to byli najsłynniejsi projektanci czasu odrodzenia. Muzyka też była rozwinięta w ówczesnym okresie. Zasłynęli w niej Jannequin i Marenzio.