barok

Ery w sztuce i oświacie - barok i odrodzenie

Sztuka nowoczesna jest kierunkiem, który pobiera inspiracje z wieków ubiegłych. Wielu twórców własne twórczości bazuje na kapitalnych stwórcach takich jak na przykład Picasso. Możliwości jakie daje obecna technologia oraz rozwój technologii komputerowej zezwalają skonstruować dzieła na miarę kapitalnych artystów.