Historia sztuki - romantyzm, sztuka romańska oraz gotyk – parę ciekawostek

Sztuka gotycka to zwłaszcza czasy od XIII do XV wieku. To, co charakteryzowało ten okres to odczucie lekkości budowli, a równolegle poczucie powagi.

To wszystko dzięki zastosowaniu pinakli, ostrołuków, rozet, a również portali oraz detalów to właśnie dzięki jakim budowle zyskiwały stabilność. Miasta gotyckie miały wygląd przyciągający szczególną uwagę.

Przykładem budynków gotyckiej ma prawo być katedra w Chartres. To, co znamionuje ten okres to liczne witraże w oknach prezentujące istotne osobistości oraz sceny historyczne. Napełnione są światłem tęczowym co zezwala na zdumiewający wynik tęczowej baśni. Pozostało na pierwszym planie przez wiele lat, wywołując wycofanie innych malatur. Też rzeźba była niezmiernie atrakcyjna i często stosowana.

 

Rzeźba gotycka to posągi wykonane w głazie. Najczęściej są to figury wykonane w naturalnej posturze aby oddać wielkość i naturalność autentycznych postaci. Styl gotycki jest stosowany nawet do dnia współczesnego.

Twórczość romańska

Sztuka romańska to kierunek rozwijający się w zasadzie w Europie w XI oraz XII wieku. Miała sakralny kierunek, bo jej nadrzędne motywy były związane z obecnością zakonów. Sztuka ta pożyczała niektóre detale od sztuki antycznej. Jeśli gra toczy się o architekturę to koronnymi budynkami jakie stawiano były kościoły. Wykorzystywano okrągłe formy, krzyże łacińskie, portale. Tudzież wnętrza budowli ozdabiano arkadami, filarami, emporami. Głowice kolumn oraz podstawy filarów inkrustowane były rzeźbami.

Były to proste formy o czytelnej o ostro zarysowanej struktury, mające na celu czytelny przekaz dla ogółu. Zagadnieniem rzeźb romańskich były postacie ze Starego i Nowego Testamentu. Znakomitym twórcą rzeźbiarzem był Benedetto Antelami. Natomiast w malarstwie kwitła popularność witraży, które wypełniały okna budowli. Sztuka romańska się niesłychanie rozwinęła.

Sztuka romantyzmu

Sztuka romantyzmu była to reprezentatywna dyscyplina kultury. Wyróżniał ja bojaźń, bałagan, dramatyzm, rozdarcie immanentne, wszelkie uczucia z którymi borykali się stwórcy, ujawniali w własnych dziełach. Dlatego jest to czas wielu obszernych twórców, nie wyłącznie na świecie, ale oraz w Polsce. Dzieła takich wybitnych osobistości jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Kamil Norwid czy Zygmunt Krasiński wywołują do dziś podziw. Niezwykle powszechnym motywem była walka narodów o wyzwolenie, krzyk o wolność, a przy tym niezwykła kolorystyka czy siła wyrazu.

Cała sztuka, bez względu na formę prezentowała człowieczą fantazję, uniesienia, a również formy baśniowe czy ludowe elementy. Najważniejszym bodźcem sztuki romantycznej było łączenie nauki, życia oraz religii w jedną całość. Impulsem całej epoki była wolność używana później w innych szablonach.